dòng sự kiện

Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (Sửa đổi)

Sửa Luật Thủ đô: Phân cấp, phân quyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá

Sửa Luật Thủ đô: Phân cấp, phân quyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá

Kinhtedothi- Cho ý kiến về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, cần rà soát, quy định rõ các cơ chế, chính sách về phân cấp, phân quyền, bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực, vừa có trọng tâm, trọng điểm để tạo đột phá cho Thủ đô.