EVN Hà Nội đặt mục tiêu tăng tỷ lệ điện thương phẩm hơn 11,8 tỷ kWh

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 15/1, tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề nghị ngành điện tăng cường hơn trong công tác phối hợp để bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Năm 2013, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HN) đặt mục tiêu tăng sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 11,8 tỷ kWh, giảm tỷ lệ điện tổn thất xuống còn 7,1%, thực hiện tiết kiệm 2% điện thương phẩm... 

Năm 2012, EVN HN đạt mức tăng trưởng điện thương phẩm 11,29%, tỷ lệ tổn thất giảm còn 7,08%, thực hiện tiết kiệm được 209 triệu kWh điện.