EVNHANOI triển khai thực hiện giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đợt 2

Thế Dương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã nhanh chóng triển khai chỉ đạo tới các Công ty Điện lực trực thuộc để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện trong đợt cuối năm 2020.

EVNHANOI triển khai thực hiện giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đợt 2 - Ảnh 1
Cụ thể, EVNHANOI sẽ thực hiện giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng trong ba (03) tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020 cho các đối tượng như sau: Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (sau đây gọi tắt là Quyết định số 648/QĐBCT).
Giá bán điện sinh hoạt hỗ trợ Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương được tính toán làm tròn số học đến hàng đơn vị; Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông: Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.
Bên cạnh đó, EVNHANOI cũng thưc hiện giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cách ly y tế tập trung có thu phí theo chỉ đạo tại Văn bản số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020.
Mức hỗ trợ giảm tiền điện như sau: Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.