FPT rút vốn khỏi EVN Telecom

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tập đoàn FPT sẽ rút vốn khỏi Hãng viễn thông Điện lực (EVN Telecom) do chưa đạt được một số thỏa thuận về hợp tác, đầu tư...

KTĐT - Tập đoàn FPT sẽ rút vốn khỏi Hãng viễn thông Điện lực (EVN Telecom) do chưa đạt được một số thỏa thuận về hợp tác, đầu tư...

Hội đồng quản trị FPT hôm nay thông qua nghị quyết rút vốn khỏi EVN Telecom và cho biết Ban điều hành của FPT sẽ tiến hành sớm các thủ tục cần thiết để rút khỏi sự án này.

Theo phương án cổ phần hóa EVN Telecom do Thủ tướng phê duyệt, Tập đoàn Điện lực VN vẫn nắm giữ cổ phần chi phối với 50,6%, Số cổ phần bán cho người lao động trong công ty là 0,4%. Còn lại 49% cổ phần được bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần FPT và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

FPT cho rằng tỷ lệ được mua (49%) này không đạt được mức kỳ vọng của FPT cũng như thỏa thuận hai bên đạt được khi đàm phán hợp tác. FPT mong muốn có được 60% cổ phần của EVN Telecom.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần