Gần 1/2 số hợp tác xã tại Mê Linh chưa có trụ sở làm việc

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của TP về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX, UBND huyện Mê Linh đã rà soát và có báo cáo kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể.

Theo đó, hầu như các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn huyện không được tiếp cận với các nguồn vốn vay từ các ngân hàng do không có tài sản thế chấp. Đến nay, có 3 HTX của huyện tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX TP với tổng mức vốn vay 2,45 tỷ đồng; 15 tổ hợp tác tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi với tổng mức vốn vay 4,7 tỷ đồng; 5 thành viên HTX được vay vốn với tổng mức vốn vay 1,4 tỷ đồng.
 Trụ sở Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Khê Ngoại, xã Văn Khê 
Về chính sách đất đai, một số xã trên địa bàn huyện đã quan tâm, tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp thuê diện tích đất công ích của xã để tổ chức sản xuất; đồng thời dành diện tích đất để HTX xây dựng trụ sở làm việc. Tuy nhiên, toàn huyện vẫn còn 34/78 HTX (chiếm gần 45% tổng số HTX) chưa có trụ sở làm việc; chưa có HTX nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Liên quan đến chính sách về hỗ trợ khoa học công nghệ, toàn huyện có 227 hộ gia đình được UBND huyện chấp thuận chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phê duyệt phương án chuyển đổi cho 47 hộ tại các xã: Vạn Yên, Tam Đồng, Kim Hoa, Tiến Thắng. Hỗ trợ mua 48 máy gặt đập liên hợp, 3 máy cấy và máy gieo hạt. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mê Linh có 168 máy làm đất, 48 máy gặt đập liên hợp, 176 máy vò, tuốt lúa, 3 máy cấy, 6.500 máy phun thuốc động cơ. Khâu làm đất bằng máy của huyện đạt tỷ lệ 85% diện tích...
Bên cạnh phê duyệt quy hoạch sản xuất cho 13 xã trên địa bàn tạo điều kiện phát triển vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, hỗ trợ phát triển thương hiệu, huyện Mê Linh còn có các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho các HTX thông qua các chương trình, dự án khuyến nông, nước sạch nông thôn, phát triển ngành nghề nông thôn, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng công nghiệp hóa.