Gần 1,7 tỷ đồng làm sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT có quyết định giao cho Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam biên tập, thiết kế, chế bản, tạo file đưa lên internet, in và phát hành hai bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”.

Hai bộ sách Tiếng Việt vui và Quê Việt.
Hai bộ sách Tiếng Việt vui và Quê Việt.
Theo đó, bộ sách “Tiếng Việt vui” có 16 quyển, bao gồm Sách Học sinh và Sách Bài tập đều có 6 quyển; Sách Hướng dẫn giáo viên 4 quyển. Bộ sách “Quê Việt” có 14 quyển, gồm Sách dạy tiếng Việt trình độ A, B, C – quyển 1, 2; Sách Bài tập trình độ A, B, C – quyển 1, 2; Sách Hướng dẫn giáo viên trình độ C – quyển 1, 2.

Tổng số sẽ có 437 bộ sách “Tiếng Việt vui” và 387 bộ sách “Quê Việt” được in và phát hành phục vụ bồi dưỡng giáo dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020. Bộ GD&ĐT dự toán tổng kinh phí in 4.944 cuốn sách và đưa bản mềm 2 bộ sách “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt” lên mạng là gần 1,7 tỷ đồng.