Gần 13.400 tỷ đồng miễn, giảm và gia hạn thuế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/12, tại hội nghị tổng kết ngành thuế năm 2011, tổ chức tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu công bố 13.379 tỷ đồng là con số miễn, giảm, gia hạn thuế trong năm 2011.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, trong số 13.379 tỷ đồng miễn, giảm và gia hạn thuế của năm 2011, thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là 9.469 tỷ đồng; số thuế được miễn giảm là 3.910 tỷ đồng; trong đó, số thuế thu nhập cá nhân là 1.975 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế đối với hộ khoán là 1.935 tỷ đồng.

Đánh giá về tác động của việc miễn giảm thuế, các đại biểu tham gia hội nghị đều cho rằng, việc miễn, giảm và gia hạn thuế đã góp phần tạo lực cho doanh nghiệp ổn định sản xuất trong điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng khó khăn như năm nay.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu cho rằng, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2011 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận với tổng số thu ngân sách do ngành quản lý đạt 525.000 tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán pháp lệnh; trong đó, thu nội địa là 425.000 tỷ đồng, thu dầu thô ước đạt 100.000 tỷ đồng.

Có 13/14 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán pháp lệnh và tăng khá so với năm 2010. Riêng quy mô thu ngân sách có 21 địa phương đạt trên 3.000 tỷ đồng; 27 địa phương có số thu từ 1.000-3.000 tỷ đồng; 11 địa phương thu đạt từ 500-1.000 tỷ đồng; còn 4 địa phương thu dưới 500 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, năm 2012, ngành thuế sẽ triển khai nhiều chính sách mới như: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật thuế môi trường do đó từng cán bộ công chức trong ngành phải có sự chuẩn bị chu đáo từ việc dự báo tác động đến giải quyết vướng mắc để việc triển khai được thực hiện tốt. Năm 2012 cũng là thời điểm ngành thuế trình Quốc hội sửa đổi luật Thuế thu nhập các nhân.

Về nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu toàn ngành phải tăng thu từ 5 đến 8%, từ đó phải phân định rõ chỉ tiêu tăng thu phù hợp theo từng Cục thuế, chú ý công tác hoàn thuế; đặc biệt là đối với những trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau, phân định rõ đơn vị chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Đối với Cục thuế có 100 hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau, Thứ trưởng yêu cầu thời gian kiểm tra không quá 3 tháng; đối với 100-500 hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau, thời gian kiểm tra là 6 tháng./.