DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Gần 36,4 tỷ đồng cho vùng rau an toàn tại Thường Tín

Hà Thành
09-07-2016 13:19
Kinhtedothi - Theo Quyết định số 3757/QĐ-UBND ban hành ngày 8/7, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.
Theo đó, UBND TP Hà Nội có lựa chọn nhà thầu 7 gói thầu dự án Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín với giá trị gần 36,4 tỷ đồng, cụ thể: Gói thầu xây dựng công trình; mua sắm lắp đặt thiết bị; khảo sát bổ sung và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu số 1, 2, 3 và 5; giám sát gói thầu số 1 và 2; chi phí bảo hiểm; chi phí kiểm toán. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước và chỉ định thầu rút gọn; thời gian thực hiện trong quý II/2016.
UBND huyện Thường Tín và chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện ngay hợp phần tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (rau an toàn); xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương thức tổ chức thực hiện phù hợp theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm, đảm bảo năm 2017 sẽ hình thành vùng rau an toàn tập trung theo đúng mục tiêu dự án được duyệt.

Rà soát tài liệu khảo sát địa chất, địa hình, nguồn nước, thủy văn... để lập dự toán, khảo sát bổ sung đảm bảo phù hợp tình hình hiện tại, triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao. Kiểm tra, rà soát lại thiết kế cơ sở tổng mức đầu tư để lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế BVTC - tổng dự toán, đảm bảo phương án thiết kế, dự toán đưa ra lựa chọn nhà thầu thi công phải: Phù hợp với qui hoạch (hoặc định hướng qui hoạch có liên quan); khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực; tính an toàn, bền vững của công trình trên cơ sở tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục trên tất cả các mặt (Hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công công trình; tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng và chủng loại thiết bị); đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu, trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật đơn giá, chế độ, chính sách xây dựng cơ bản hiện hành, thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá gói thầu đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật có liên quan; không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; đảm bảo tuân thủ đúng quy định…
TAG: