Gần 40 nghìn phương tiện bị dán chồng thẻ thu phí không dừng

Phạm Công/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, tính đến thời điểm ngày 31/7/2022, đã có 39,954 xe ePass đã bị đấu nối, dán chồng sang thẻ VETC.

Việc dán 2 thẻ trên cùng một phương tiện sẽ làm xung đột về kỹ thuật, gây lỗi khi xe qua trạm do không nhận và đọc được đúng thẻ.

 Tính đến thời điểm ngày 31/7/2022, đã có 39,954 xe ePass đã bị đấu nối, dán chồng sang thẻ VETC. 
 Tính đến thời điểm ngày 31/7/2022, đã có 39,954 xe ePass đã bị đấu nối, dán chồng sang thẻ VETC. 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vẫn tiếp tục đấu nối, dán chồng thẻ lên xe đã đăng ký dịch vụ ePass.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, thực trạng hiện nay, có rất nhiều trường hợp phương tiện đã được đấu nối thẻ định danh ePass của Công ty VDTC nhưng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vẫn tiếp tục mời chào và đấu nối thêm thẻ VETC.

Về vấn đề này, Công ty VDTC - Thành viên Tập đoàn Viettel đã có báo cáo bằng văn bản 3 lần với Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Văn bản lần 1 - số 1770/VDTC-GSVH ngày 21/12/2021, Văn bản lần 2 – số 342/VDTC-KD ngày 18/4/2022, Văn bản lần 3 - số 757/VDTC-KD ngày 03/5/2022) và 1 văn bản với Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 2998/CNVTQĐ-VDTC ngày 17/6/2022). Sau khi có văn bản báo cáo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập đoàn thanh, kiểm tra công tác dán thẻ theo Quyết định số 2208/QĐ – TCĐBVN ngày 6/5/2022 và có văn bản yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đấu nối dán thẻ đúng theo quy định. Tuy nhiên, hiện trạng trên không được Công ty VETC chấm dứt mà ngày càng có hiện tượng gia tăng và đẩy mạnh hơn.

Cụ thể, trong tháng 5/2022 có 3.400 xe bị đấu nối, dán chồng thẻ, nghiêm trọng hơn từ ngày 1/6/2022 đến ngày 31/7/2022 tiếp tục phát sinh thêm 12.637 xe đã sử dụng dịch vụ ePass bị đấu nối, dán chồng sang thẻ VETC. Tính đến thời điểm ngày 31/7/2022, đã có 39,954 xe ePass đã bị đấu nối, dán chồng sang thẻ VETC gây thiệt hại gần 6,8 tỷ đồng.

Theo đơn vị này, các ảnh hưởng và hệ lụy của việc dán chồng thẻ khi khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ ePass - Vi phạm Điều 10 của Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (quy định một phương tiện chỉ được đấu nối với một tài khoản giao thông, 1 thể định danh). Việc đấu nối, dán chồng thẻ là trái với chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc cạnh tranh lành mạnh.

Bên cạnh đó, đấu nối, việc dán chồng thẻ gây lãng phí nguồn lực chung của xã hội về nhân lực, chi phí và gây hiểu nhầm tới các chủ phương tiện về kết nối liên thông, xe dán thẻ của một trong hai cấp dịch vụ có thể lưu thông qua các trạm ETC trên toàn quốc. Nhà cung cấp khi dán 2 thẻ trên cùng một phương tiện sẽ làm xung đột về kỹ thuật, gây lỗi khi xe qua trạm do không nhận và đọc được đúng thẻ. Việc này, cũng gây khó khăn trong việc hậu kiểm, đối soát và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm, niềm tin và phản ứng tiêu cực của các chủ phương tiện về hệ thống, chất lượng dịch vụ khi lưu thông qua các trạm thu phí không dừng.

Từ các ảnh hưởng và hệ lụy nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo Công ty VETC dừng ngay việc đấu nối, dán chồng thẻ lên các phương tiện đã sử dụng dịch vụ ePass của Công ty VDTC sai quy định và nghiêm túc tuân thủ quy chế phối hợp trong Hợp đồng kết nối liên thông đã ký kết. Đồng thời, đơn vị mong rằng Bộ Giao thông vận tải sớm đưa ra kết luận thông báo kết quả thanh tra công tác dán thẻ tại 2 nhà cung cấp và có chế tài xử lý đối với hành vi đấu nối, dán chồng thẻ nêu trên.

Trường hợp các thẻ lỗi, thẻ hỏng, đề nghị Công ty VETC cùng các nhà đầu tư BOT vận hành trạm thống kê danh sách xe để Công ty VDTC hỗ trợ kịp thời cho các chủ phương tiện.