Gần 650 DN chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, tính đến ngày 12-2-2015, tại các cửa khẩu TP.HCM vẫn còn trên 647 trường hợp quá hạn 30 ngày chưa bổ sung kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Theo Cục Hải quan TP HCM, các trường hợp nêu trên vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa đã được cho mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Khi nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp xuất trình giấy đăng kí kiểm tra chất lượng và được sự đồng ý của cơ quan quản lí chuyên ngành, các chi cục hải quan cửa khẩu đã giải quyết cho doanh nghiệp mang hàng hóa về kho riêng bảo quản, chờ kết quả kiểm tra nhà nước, nộp cho cơ quan Hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan đối với lô hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, các trường hợp nêu trên quá thời hạn (quá hạn 30 ngày) chưa nộp kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước cho cơ quan Hải quan theo quy định. Trong số đó, tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 có số lượng doanh nghiệp nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành nhiều nhất, với trên 380 trường hợp, trong đó phần lớn phát sinh trong năm 2014; Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 có 54 trường hợp; Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng có 58 trường hợp.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Cục Hải quan TP HCM cũng đã xử phạt 28 trường hợp bổ sung kết quả kiểm tra chuyên ngành quá thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, trong quá trình làm thủ tục hải quan, các chi cục hải quan cửa khẩu đã phát hiện và ngăn chặn nhiều lô hàng nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định.