Gần 9.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký hơn 90.000 tỷ đồng

theo TTXVN/VIETNAM+
Chia sẻ Zalo

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một, từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, không khí khởi nghiệp trong tháng đầu tiên của năm khá sôi động, cả nước có 8.990 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký đạt 90.300 tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng 52,3% về vốn so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đó, các doanh nghiệp thành lập mới dự kiến sẽ tạo thêm 104.100 việc làm cho xã hội nghìn người, tuy nhiên chỉ bàng bằng 83,9% cùng kỳ.
 
Điểm đáng chú ý, số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong tháng đạt 5.564 đơn vị và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại gần 14.600 doanh nghiệp.
Các ngành hấp dẫn vốn đầu tư từ xã hội phải kể đến nhóm nghệ thuật vui chơi và giải trí tăng 2,4% số doanh nghiệp và tăng 658% về vốn đăng ký. Kế đến là nhóm y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng tương ứng 57,6% và tăng 455,5%.
Mặc dù chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 13,9%, song số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong ngành lại tăng 3,4% và tăng 401,2% về vốn đăng ký.
Doanh nghiệp nhỏ vẫn là đối tượng dễ tổn thương nhất trong nền kinh tế, trong số 1.583 doanh nghiệp giải thể trong tháng (tăng 18,3% so với cùng kỳ) thì có đến 1.460 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 92,2% và tăng 16,3% so với cùng kỳ).
Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng là khá lớn, với 13.289 doanh nghiệp, tăng 6,7% so với cùng kỳ, bao gồm 6.822 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 6.467 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần