DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Gắn khoa học công nghệ với ứng dụng phát triển

Anh Quý
19-10-2016 09:31
Kinhtedothi - TS Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng Viện NCPTKT - XH Hà Nội cho biết, tới đây, phương thức hoạt động của Viện theo hướng, sẽ giảm lý luận, tăng cường đi vào những vấn đề cuộc sống…
Trong 2 ngày 17 và 18/10, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Hội nghị T.Ư 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ (KH - CN) và Luật KH&CN đã làm việc với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội (NCPTKT - XH) Hà Nội và Viện Công nghiệp Thực phẩm.
Góp ý kiến với Viện NCPTKT - XH, Phó GS.TS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội và PGS.TS Phạm Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Hà Nội cho rằng, thời gian qua, Viện mới đạt vai trò, thực hiện các chức năng nghiên cứu mang tính chiến lược, vĩ mô của TP, phần gắn KH, ứng dụng với thực tiễn còn ít. Do đó, Viện cần bám sát các vấn đề cuộc sống đòi hỏi, như xử lý môi trường, ATTP, nhất là tham mưu cho TP, nhưng cơ chế chính sách, thu hút chất xám, là các nhà KH (của T.Ư và TP) để thực hiện các mục tiêu trên. “Chất xám Hà Nội nhiều lắm, vấn đề là TP có cơ chế, chính sách sao cho “hô một tiếng” để các nhà KH ào ào kéo tới cùng TP giải quyết” - bà Bùi Thị An nói.
TS Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng   Viện NCPTKT - XH Hà Nội cho biết, tới đây, phương thức hoạt động của Viện theo hướng, sẽ giảm lý luận, tăng cường đi vào những vấn đề cuộc sống… Ông Nguyễn Hồng Sơn kiến nghị T.Ư cần sớm có hướng dẫn cụ thể về khoán sản phẩm cuối cùng; cụ thể hóa Luật KH&CN; Sở KH&CN Hà Nội tham mưu cho  TP ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có giải pháp thực hiện cơ chế chính sách  thông thoáng, minh bạch, hiệu quả…
Tại Viện CNTP, Viện trưởng Lê Đức Mạnh nêu những khó khăn về chính sách đãi ngộ đối với các nhà  KH chưa được thể hiện; cơ chế quản lý  KH, CN thiếu đồng bộ, chồng chéo gây  nhiều khó khăn cho các nhà KH, đặc biệt là cơ chế quản lý tài chính…
Ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, Trưởng đoàn Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, ý nghĩa tầm quan trọng Nghị quyết số 20 của T.Ư Đảng (Khóa XI) về phát triển  KH - CN và Luật KH&CN, đề nghị 2 đơn vị tiếp tục triển khai nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về  KH, CN… Đặc biệt, gắn KH với ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung phát triển sản xuất trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng KH - CN; nghiên cứu các mô hình đi trước đón đầu gắn với quan hệ hợp tác quốc tế; chú trọng tôn vinh, tập hợp các nhà KH, kích thích sự sáng tạo... Đoàn giám sát sẽ  tập hợp, phân tích để xây dựng chính sách và quy định pháp luật về quản lý Nhà nước đối với hoạt động KH - CN, góp phần đẩy mạnh ứng dụng  KHCN của Thủ đô và đất nước.