Giá càng cao thuế càng giảm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 sẽ như sau: 30% đối với dầu thô giá từ 45USDđến dưới 60 USD/thùng; 25% đối với dầu thô giá từ 60USD đến dưới 75 USD/thùng; 20% đối với dầu thô giá từ 75USD đến dưới 95 USD/thùng.

KTĐT - Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 sẽ như sau: 30% đối với dầu thô giá từ 45USDđến dưới 60 USD/thùng; 25% đối với dầu thô giá từ 60USD đến dưới 75 USD/thùng; 20% đối với dầu thô giá từ 75USD đến dưới 95 USD/thùng.

Bộ Tài chính vừa có công văn số 837/BTC-CST quy định các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 sẽ như sau: 30% đối với dầu thô giá từ 45USDđến dưới 60 USD/thùng; 25% đối với dầu thô giá từ 60USD đến dưới 75 USD/thùng; 20% đối với dầu thô giá từ 75USD đến dưới 95 USD/thùng. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với diezen, ma zút tương ứng với các mức giá trên là 25%; 20% và 15%. Trường hợp đặc biệt, giá thị trường trong nước và thế giới đột biến oặc biến động bất thường, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu nêu trên được điều hành theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính. Trong mọi trường hợp mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối đa không vượt quá 40%.