Giá cho thuê NƠXH: Được tính lại nếu cao hơn giá thị trường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bộ Xây dựng, căn cứ vào quy định hiện hành, các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách phải bố trí tối thiểu 20% tổng diện tích sàn dành để cho thuê.

Quy định này nhằm đẩy mạnh việc phát triển NƠXH cho thuê đối với các đối tượng không đủ điều kiện kinh tế để mua, thuê mua NƠXH. Trường hợp chủ đầu tư không cho thuê được do việc xác định giá thuê theo quy định cao hơn mức giá có thể cho thuê trên thị trường, thì chủ đầu tư được xác định lại giá cho thuê phù hợp với thực tế. Sau khi bảo đảm thời gian cho thuê tối thiểu theo quy định là 5 năm, chủ đầu tư được phép hạch toán phần chênh lệch giữa các khoản thu tính theo quy định với khoản thu trong thực tế vào giá bán NƠXH tại thời điểm bán. Trường hợp chủ đầu tư đã xác định lại giá cho thuê, nhưng vẫn không thể cho thuê được, thì sau 3 năm kể từ khi công trình được nghiệm thu cho phép đưa vào sử dụng, chủ đầu tư tổng hợp báo cáo lên UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết.