Giá đất bồi thường đường ven Hồ Tây hơn 31 triệu đồng/m2

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Ven Hồ Tây khi Nhà nước thu hồi đất để thực Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây là 31.402.800 đồng/m2.

Ngày 7/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND, phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây (quận Tây Hồ).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo quyết định, hệ số, đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Ven Hồ Tây đã được đầu tư hạ tầng, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố; giá đất cụ thể là 31.402.800 đồng/m2. Vị trí 3 và 4 đường Thụy Khuê (đoạn từ dốc Tam Đa đến cuối đường) hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể là 31.402.800 đồng/m2. Vị trí 3 và 4 đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ dốc Tam Đa đến đường Bưởi) hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố; giá đất cụ thể là 31.402.800 đồng/m2.