DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá đất bồi thường GPMB một số vị trí ở quận Hoàng Mai

24-05-2016 12:05
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh, đơn giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đẩt để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Quốc lộ 1A tại phường Định Công và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh, đơn giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đẩt để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Quốc lộ 1A tại phường Định Công và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.
Theo quyết định, hệ số, đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Định Công: Vị trí 1 hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,87 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất là 48.620.000 đồng/m2.

Vị trí 2, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,94 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất (làm tròn số) là 28.246.000 đồng/m2.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Vị trí 3, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,91 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất (làm tròn số) là 22.844.000 đồng/m2.

Vị trí 4, xác định theo giá đất vị trí 3, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,91 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QD-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất (làm tròn số) là: 22.844.000 đồng/m2.

Vị trí 1 đường Định Công - Lê Trọng Tấn (ven sông), hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,83 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất là 40.260.000 đồng/m2. Vị trí 2 (ven sông), hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 2,00 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất là 25.080.000 đồng/m2. Vị trí 4, (ven sông, tính theo giá đất vị trí 3), hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,99 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất (làm tròn số) là 20.577.000 đồng/m2.

Vị trí 2 đường Định Công Hạ, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,97 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất (làm tròn số) là 21.709.000 đồng/m2. Vị trí 3, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,94 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất (làm tròn số) là 16.808.000 đồng/m2. Vị trí 4, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 1,94 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố, tương ứng với giá đất (làm tròn số ) là 16.808.000 đồng/m2.
TAG: