Gia hạn Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em khó khăn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB cho việc gia hạn và điều chỉnh trên, đồng thời làm thủ tục trả lại WB số tiền 5,0 triệu USD vốn Dự án không sử dụng hết.

KTĐT - Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB cho việc gia hạn và điều chỉnh trên, đồng thời làm thủ tục trả lại WB số tiền 5,0 triệu USD vốn Dự án không sử dụng hết.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do Ngân hàng Thế giới tài trợ đến hết 31/12/2010 và nội dung điều chỉnh, phân bổ lại số vốn vay còn lại cho các hạng mục dự án.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB cho việc gia hạn và điều chỉnh trên, đồng thời làm thủ tục trả lại WB số tiền 5,0 triệu USD vốn Dự án không sử dụng hết.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án chi tiết, giám sát chặt chẽ và thường xuyên đảm bảo thực hiện đúng thủ tục, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn WB theo các nội dung sửa đổi; chủ động đề nghị với WB kế hoạch sử dụng số tiền 5,0 triệu USD vốn dư không sử dụng hết cho các nội dung mới trong khuôn khổ Dự án vào những năm tiếp theo, trình duyệt theo quy định

Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm mục tiêu là đến 2010, tất cả trẻ em trong độ tuổi tiểu học đều được đến trường; cải thiện cơ hội tiếp cận với trường tiểu học và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Dự án còn giúp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục tiểu học, đặc biệt ở các huyện khó khăn, các trường khó khăn; tăng cường khả năng tiếp cận với giáo dục tiểu học của gia đình và cộng đồng; nâng cao chất lượng đầu ra của tiểu học, góp phần phổ cập Trung học cơ sở.

Đặc biệt, Dự án này sẽ chú trọng mục tiêu giảm số trẻ em có khó khăn không đi học hoặc hiện đang bỏ học, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, trẻ em đường phố nhằm tăng tỷ lệ đi học tiểu học, tỷ lệ hoàn thành bậc học.

* Liên quan đến việc gia hạn Dự án, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng đã đồng ý gia hạn thời gian rút vốn Dự án Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk, vay vốn của Quỹ Kuwait, đến hết ngày 31/12/2010.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính làm thủ tục gia hạn trên với Quỹ Kuwait theo quy định hiện hành và giao UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ban quản lý Dự án xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động trong thời gian gia hạn, bảo đảm tiến độ thực hiện và đạt các mục tiêu của Dự án đã đề ra./.

Kinh tế đô thị cuối tuần