Gia hạn thời gian hoạt động Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - EU

Chia sẻ

KTĐT - Xét đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý gia hạn thời gian và hoạt động của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - EU giai đoạn 2012 - 2016.

Thủ tướng yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng nội dung hoạt động và thực hiện hiệu quả các hoạt động của diễn đàn.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao đổi và thống nhất với Bộ Tài chính về định mức kinh phí hỗ trợ diễn đàn từ ngân sách nhà nước; chủ động huy động kinh phí hỗ trợ từ các nguồn hợp pháp khác.

Được biết, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - EU chính thức ra mắt hồi tháng 5/2006.

Mục tiêu của việc thành lập diễn đàn này là thúc đẩy, cải thiện môi trường đầu tư và thương mại tại Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam tiếp cận, liên hệ, phản ánh các ý kiến tới các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan hữu quan; đồng thời cung cấp thông tin về các quy định của EU nhằm tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp EU và Việt Nam.

Kinh tế đô thị cuối tuần