Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu huyện Gia Lâm tăng 10,41%

Nam Bắc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Ban chấp hành đảng bộ huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 13 khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện Gia Lâm được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,41% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Công nghiệp, xây dựng tăng 9,20%; Thương mại, dịch vụ tăng 16,13%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm 1,20%. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện, đến nay toàn huyện đã có 20/20 xã được công nhận xã nông thôn mới; huyện Gia Lâm đạt 8/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới, 1 tiêu cơ bản đạt.
 Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt phát biểu tại hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12; công tác tổ chức cán bộ được củng cố kiện toàn kịp thời; công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm.
6 tháng cuối năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia lâm đề ra mục tiêu chủ động huy động mọi nguồn lực để đầu tư khai thác tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo bược chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân nhân của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Toàn huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt, phấn đấu mỗi xã hoàn thành 1 - 2 tiêu chí cơ bản đạt, 2 xã Đa Tốn và Yên Viên hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Huyện Gia Lâm phấn đấu được công nhận Huyện nông thôn mới. Về xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.