Giai đoạn 2015 – 2020 ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 8,7%

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 – 2020 tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng bình quân 8,5 - 8,7%/năm. Nhiều cá nhân, tập thể đã được biểu dương, khen thưởng.

Theo đó, trong giai đoạn 2015 – 2020 ngành đã phát động và thực hiện hơn 2.400 đợt, chiến dịch thi đua ; 241 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại, 8.356 sáng kiến, 568 đề tài được ứng dụng trong thực tiễn, làm lợi cho đơn vị trên 1.700 tỷ đồng, tiết kiệm 90 nghìn tỷ đồng.
Có 7.260 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 1 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 13 tập thể và 113 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 86 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ: 27 tập thể và 129 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 1942 tập thể và 3980 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc của ngành Xây dựng đã được tặng bằng khen và cờ thi đua.
“Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực to lớn để ngành xây dựng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò của một ngành kinh tế quan trọng của đất nước, đóng góp xứng đáng vào thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, tạo nên yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành trong thời gian tới” – Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhìn nhận.
Trong giai đoạn 2015 - 2020, ngành Xây dựng đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, tạo bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Ngành xây dựng có đóng góp tích cực vào việc thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến, một số lĩnh vực đã đạt trình độ khu vực và quốc tế. Đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Công tác phát triển nhà ở cho người dân, nhất là cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng theo quy hoạch; nghiên cứu khoa học, công nghệ; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc được đẩy mạnh.
“Chủ đề của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 sẽ là “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm và phát triển bền vững”. Trong giai đoạn tới, ngành xây dựng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác thi đua khen thưởng, tập hợp, đoàn kết, thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thức XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành xây dựng” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần