Giải ngân hơn 9 tỷ USD vốn FDI

Chia sẻ

KTĐT - Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 10 tháng năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,49 tỷ USD, bằng 75,3% so với cùng kỳ 2011.

Đứng đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 374 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,9 tỷ USD. Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản; bán buôn bán lẻ, sửa chữa…

Từ đầu năm đến nay, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân hơn 9 tỷ USD, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2011.