DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giải ngân vốn đầu tư từ NSNN

08-07-2014 18:06
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Đẩy nhanh việc phân giao và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ ráo riết thúc đẩy các bộ, ngành liên quan thực hiện. Đây cũng là giải pháp góp phần tạo điều kiện tăng năng lực sản xuất, tăng tổng cầu cho nền kinh tế.

 
Ảnh minh họa.
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Nghị quyết số về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014 của Quốc hội đã thông qua, tổng số vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN kế hoạch năm 2014 là 163.000 tỷ đồng; trong đó: vốn trong nước là 146.500 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 16.500 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định về giao dự toán NSNN năm 2014 và giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014.

Đối với vốn ngân sách trung ương (NSTƯ), căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án của các bộ, cơ quan và địa phương.

Tổng vốn NSTƯ kế hoạch 2014 đã rà soát là 62.431 tỷ đồng (không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia không giao chi tiết danh mục dự án), trong đó: vốn trong nước là 47.579 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 14.852 tỷ đồng.

Tổng số dự án bố trí đúng quy định là 5.615 dự án với số vốn là 61.660,4 tỷ đồng, trong đó: vốn trong nước là 46.808,4 tỷ đồng; vốn ngoài nước là 14.852 tỷ đồng. Tổng số dự án bố trí chưa đúng quy định là 42 dự án với số vốn là 602,9 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng số vốn trong nước của NSTƯ, trong đó: các bộ, cơ quan Trung ương có 19 dự án với số vốn là 331,6 tỷ đồng; các địa phương có 23 dự án với số vốn là 271,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Chính phủ, số vốn bố trí chưa đúng quy định được xử lý theo nguyên tắc giữ nguyên tổng mức vốn kế hoạch 2014 của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; điều chuyển nội bộ số vốn bố trí chưa đúng quy định theo trật tự ưu tiên sau: thu hồi vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng XDCB; số còn lại điều chuyển cho các dự án trong cùng ngành, lĩnh vực, chương trình; các dự án của các ngành, lĩnh vực, chương trình khác.

Trong số 602,9 tỷ đồng số vốn bố trí không đúng quy định: bố trí thu hồi số vốn ứng trước là 195,3 tỷ đồng; thanh toán nợ xây dựng cơ bản là 98 tỷ đồng; 309,5 tỷ đồng cho các dự án khác.

Nếu cộng số bổ sung thêm từ nguồn vốn bố trí không đúng quy định, tổng số vốn NSNN kế hoạch năm 2014 bố trí để thanh toán nợ  đọng xây dựng cơ bản là 5.228,1 tỷ đồng.
TAG: