Giải ngân vốn FDI tháng 1 ước đạt 187,6 triệu USD

Chia sẻ

KTĐT - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tháng 1/2011 ước tính đạt 187,6 triệu USD, bằng 15,7% cùng kỳ năm 2010.

KTĐT - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tháng 1/2011 ước tính đạt 187,6 triệu USD, bằng 15,7% cùng kỳ năm 2010.

Trong tổng số trên, vốn đăng ký của 40 dự án được cấp phép mới đạt 182,3 triệu USD (bằng 55,6% số dự án và bằng 15,6% số vốn so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung của 5 dự án được cấp phép là 5,3 triệu USD.

Ở xu thế khả quan hơn, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 1/2011 ước tính đạt 420 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 1/2011, vốn đăng ký của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 70 triệu USD, bao gồm 68,4 triệu USD của 15 dự án cấp phép mới và 1,6 triệu USD vốn tăng thêm. Lĩnh vực xây dựng có 9 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 63,6 triệu USD.

Cả nước có 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong tháng Một, trong đó Bà Rịa-Vũng Tàu có số vốn đăng ký lớn nhất với 78,4 triệu USD, chiếm 43% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh 43 triệu USD, chiếm 23,6%; Hà Tĩnh 20 triệu USD, chiếm 11%; Hưng Yên 18 triệu USD, chiếm 9,9%; Quảng Nam 8,7 triệu USD, chiếm 4,8%; Đồng Nai 7,8 triệu USD, chiếm 4,3%; Hà Nội 2,4 triệu USD, chiếm 1,3%.

Trong số 12 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tháng 01/2011, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 56,7 triệu USD, chiếm 31,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 49,9 triệu USD, chiếm 27,4%; Nhật Bản 26,1 triệu USD, chiếm 14,3%; Brunei 25 triệu USD, chiếm 13,7%; Canada 20,1 triệu USD, chiếm 11%./.