Giải pháp giảm tình trạng lập doanh nghiệp “ma”

Chia sẻ

KTĐT - Theo Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới mới đây thì thời gian làm thủ tục về thuế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của Việt Nam vẫn lên tới 1.050 giờ.

KTĐT - Theo Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới mới đây thì thời gian làm thủ tục về thuế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của Việt Nam vẫn lên tới 1.050 giờ.

Mới đây, Chính phủ cũng đã chỉ đạo làm sao cắt giảm còn 600 giờ, trong đó, riêng thuế, phí và lệ phí giảm khoảng 300 giờ, các nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giảm 150 giờ. Khắc phục những vướng mắc về thủ tục hành chính thuế; thống nhất các nội dung về quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế theo Đề án 30 của Chính phủ sẽ là những nội dung chính trong lần sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2007/NĐ-CP về quản lý thuế của Bộ Tài chính lần này. Bộ Tài chính cũng đang xây dựng và lấy ý kiến về đề án cho doanh nghiệp  tự in hóa đơn để giảm thời gian làm các thủ tục về thuế. 
 
Giảm bớt thủ tục hành chính

Theo ông Phạm Đình Thi - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính)  thì trong lĩnh vực thuế, hiện có khoảng 330 thủ tục về thuế, phí và lệ phí, trong khi theo chỉ đạo của Chính phủ thì đến năm 2010, ngành thuế phải giảm 30% các thủ tục hành chính đó, tức chỉ còn 220 thủ tục... Tuy nhiên, để cắt giảm các thủ tục này thì không chỉ ngành tài chính mà cần phải có sự hợp lực của các bộ, ngành liên quan, cũng như ý thức và trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Ông Thi mong muốn trong quá trình ban hành các văn bản pháp luật về thuế, đặc biệt là các thủ tục hành chính thuế, Bộ Tài chính rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, để việc sửa đổi có theo hướng minh bạch và rõ ràng hơn, vừa tạo điều kiện cho người nộp thuế, vừa tăng cường khả năng giám sát của cơ quan thuế.
                        
Thí điểm kê khai thuế qua mạng

Về đề án cho doanh nghiệp tự in hóa đơn, hiện Bộ Tài chính đang gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thông qua.

Nội dung chủ yếu trong đề án hóa đơn lần này nhằm đề cao vai trò của doanh nghiệp được quyền tự in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa là doanh nghiệp không phải đến cơ quan thuế để mua hóa đơn. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, nhất là các đơn vị mới thành lập, không thể tự in hóa đơn ngay được thì cơ quan thuế có thể tạo điều kiện bán hóa đơn cho họ trong một thời hạn nhất định để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp phàn nàn về việc mua hóa đơn như phải chờ đợi lâu, hàng tháng lại phải lập báo cáo và quyết toán hóa đơn cho nên nội dung sửa đổi trong nghị định lần này giảm được thời gian và góp phần tích cực vào việc giảm thủ tục hành chính thuế.

Cũng theo ông Thi: Trên thực tế quản lý hóa đơn vẫn là vấn đề còn nhiều phức tạp, như: Doanh nghiệp bán một giá, ghi hóa đơn một giá, hay thành lập doanh nghiệp ma để mua bán hóa đơn... khiến Nhà nước thất thu thuế không nhỏ. Vì thế, khi doanh nghiệp tự in hóa đơn, tự in logo của mình trên hóa đơn và khi hóa đơn được phát hành thì trước hết bản thân những cơ sở kinh doanh phải tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, vì vậy sẽ giảm được tình trạng thành lập doanh nghiệp ma nhằm mua bán hóa đơn.

Tuy nhiên, để làm tốt việc quản lý hoá đơn, phải từng bước nâng cao vai trò trách nhiệm của cả cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc quản lý và sử dụng hoá đơn. Những nội dung trách nhiệm này sẽ được quy định cụ thể hơn trong nghị định mới hướng dẫn thi hành. Để giảm bớt các thủ tục về thuế, ngoài đề án đổi mới hóa đơn, tới đây ngành thuế sẽ mở rộng diện triển khai thí điểm kê khai thuế qua mạng, khi đó các hồ sơ về khai thuế, miễn, hoàn thuế... đều được thực hiện thông qua mạng. Điều này sẽ giảm đáng kể về thời gian cho người nộp thuế cũng như những vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan tới hồ sơ thuế, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.