Giải quyết cấp bách vấn đề nước sạch

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện ngay biện pháp cấp bách cung cấp nước sạch trên địa bàn TP mùa hè năm 2013 và rà soát triển khai các dự án nước sạch sử dụng các nguồn vốn WB, ADB.

Trong đó TP chỉ đạo không đầu tư dự án cấp nước sạch liên xã Chàng Sơn, Thạch Xá (huyện Thạch Thất) và dự án cấp nước sạch liên xã Liên Hà, Liên Hồng (huyện Đan Phượng) sử dụng nguồn vốn WB. Thay vào đó, Sở NN&PTNT chủ trì, nghiên cứu, đề xuất với UBND TP chuyển sang địa điểm khác, ưu tiên cho những nơi hiện đang khó khăn, thiếu nghiêm trọng về nguồn nước sinh hoạt.

UBND TP cũng giao Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội lập dự án cung cấp nước sạch cho xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và xã Chàng Sơn, Thạch Xã (huyện Thạch Thất) sử dụng nguồn nước sạch sông Đà, vay vốn ADB.