Giải quyết được 80% số đơn khiếu nại, tố cáo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 6 tháng đầu năm 2013, các cơ quan hành chính đã tiếp 16.958 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận và xử lý 11.283 đơn các loại, đó là con số được đưa ra trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của UBND TP Hà Nội sẽ được trình tại Kỳ họp HĐND tới. Trong số đó, TP thụ lý theo thẩm quyền 1.392 vụ và đã giải quyết được 1.117 vụ, đạt tỷ lệ 80%.

Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí cũng cho thấy, các cơ quan hành chính đã kiến nghị thu hồi 668 triệu đồng và 2.058m2 đất, trả cho dân 326 triệu đồng và 3.514m2 đất. 

Ngoài ra, kiến nghị điều chỉnh 10 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu hồi và cấp bổ sung 2 sổ đỏ, xử lý kỷ luật 7 cán bộ.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần