Giải quyết dứt điểm các kết luận, quyết định chưa thực hiện trong phòng chống tham nhũng

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 30/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU của Thành uỷ đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành uỷ về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN, THTK, CLP) giai đoạn 2021 - 2025”. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Đức.
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy. Ngay sau khi ban hành, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 10 đã quán triệt, triển khai việc thực hiện Chương trình đến các cấp ủy, ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc TP. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực; các quận, huyện, thị, sở, ban, ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình. Phân công từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì xây dựng 15 chuyên đề trên các lĩnh vực thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Thành ủy Hà Nội trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.
Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 12 đơn vị, địa phương. Tiến hành khảo sát, đánh giá thực hiện Đề án 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong giải quyết công việc trên địa bàn TP” đối với 7 đơn vị nhằm tuyên truyền về công tác PCTN, tiêu cực. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác PCTN, tiêu cực. Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng với phương châm làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không bỏ lọt tội phạm. 
Ngoài ra, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án, nhất là đã đưa ra xét xử 7/9 vụ án do Trung ương phân công VKSND TP giữ quyền công tố, TAND TP xét xử sơ thẩm. Tập trung giải quyết 1/7 vụ án, vụ việc diện Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo; 3/8 vụ án, vụ việc giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương Ban Nội chính Thành ủy (Cơ quan Thường trực Chương trình) đã chủ động tích cực tham mưu các nội dung của Chương trình để Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Nhấn mạnh 7 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, trước hết, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/3/2021; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
Cùng với đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2025 (PAR INDEX, SIPAS, PAPI); tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai minh bạch; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các ban, sở, ngành Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019 về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn TP Hà Nội”. Rà soát, đôn đốc các đơn vị giải quyết dứt điểm các kết luận, quyết định chưa thực hiện; thực hiện có hiệu quả 15 chuyên đề của Chương trình số 10-CTr/TU.