Giải quyết khiếu nại của một số hộ dân quận Long Biên (Hà Nội)

Chia sẻ

KTĐT - Cơ quan chức năng phải đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2010.

KTĐT - Cơ quan chức năng phải đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2010.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại của một số hộ dân trú tại tổ 7, tổ 8, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Cơ quan chức năng phải đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2010.

Trước đó, ông Hà Biên Cương, ông Nghiêm Đức Hạnh, bà Hà Tuyết Hoa, bà Hà Thanh Lan và bà Hà Thanh Thủy (trú tại tổ 7, tổ 8, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội) đã có đơn khiếu nại Quyết định số 4074/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND TP Hà Nội giải quyết khiếu nại của các hộ dân về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Kinh tế đô thị cuối tuần