Giải quyết tốt các mâu thuẫn mắc từ cơ sở

Linh Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 1/8, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc thực hiện các văn bản kết luận sau thanh tra công vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm, từ năm 2016 đến nay, quận đã chỉ đạo tổ chức thự hiện 14 kết luận thanh tra. Trong đó, 6 kết luận thanh tra của UBND quận ban hành có nội dung phải thực hiện, thực hiện xong 5 kết luận thanh tra, đang thực hiện 1 kết luận thanh tra. Và 8 kết luận thanh tra của các bộ, sở, ngành, TP có nội dung phải thực hiện. 1 kết luận của thanh tra Sở Tài chính, 1 kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng, 1 kết luận của thanh tra TP, 2 kết luận của thanh tra Sở Tài nguyên môi trường. UBND quận thực hiện xong 2 kết luận, đang thực hiện 6 kết luận (trong đó có một số nội dung đã thực hiện xong).
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ năm 2016 đến nay, UBND quận đã tiếp nhận tổng số 940 đơn, cộng với 192 đơn tồn từ năm 2015 chuyển sang, tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 1.132 đơn. Trong đó, giải quyết xong 820 đơn, đang xem xét giải quyết là 312 đơn. Với 29 quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện. Có13 quyết định giải quyết khiếu nại do quận ban hành, đã thực hiện xong 4 quyết định, đang thực hiện 9 quyết định. Với 16 quyết định giải quyết khiếu nại do TP ban hành, đã thực hiện xong 11 quyết định, tạm dừng thi hành 2 quyết định do TANDTP đang thụ lý, đang tổ chức thực hiện 3 quyết định.
 Quang cảnh buổi giám sát tại quận Bắc Từ Liêm chiều 1/8.

Trong 12 quyết định đang tổ chức thực hiện có 11 quyết đinh về lĩnh vực GPMB và 1 quyết định thuộc lĩnh vực đất đai. 16 kết luận giải quyết tố cáo phải tô chức thực hiện . Đến nay, đã tổ chức thực hiện xong 9 kết luận giải quyết tố cáo. 7 kết luận đang tổ chức thực hiện.
Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND TP cho rằng, thời gian qua, tình hình đơn thư có chiều hướng giảm, đã có những chuyển biến, đơn thư phát sinh cơ bản được giải quyết kịp thời; các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được quận ủy, UBND quan tâm chỉ đạo thực hiện. Quận đã tích cực chỉ đạo thực hiện các kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đều được quan tâm giải quyết. Cơ bản người dân có đơn đồng thuận với kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên,
một số đơn thư khiếu nại giải quyết còn quá thời hạn quy định. Việc tổ chức thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và kết luận nội dung tố cáo còn chậm. Việc thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra còn chậm, tỷ lệ thu hồi chưa cao… Nguyên nhân do trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm của cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của thị xã và một số cơ sở còn yếu và thiếu so với yêu cầu đặt ra; Ban tiếp công dân của thị xã chưa phát huy hết chức năng quy định, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Ngoài ra, một bộ phận người dân còn chưa hiểu đúng hoặc không tuân thủ pháp luật, không chấp hành các quyết định giải quyết dẫn đến nhiều vụ việc dai dẳng kéo dài, vượt cấp.
Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam đề nghị quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục rà soát, cập nhật rõ những việc đã làm được, chưa làm được, kiến nghị đề xuất, rõ trách nhiệm, thẩm quyền, lộ trình thời gian giải quyết đối với từng vụ việc đã có kết luận thanh tra. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị quận rút kinh nghiệm trong việc phối hợp với các sở ngành, phân tích bảng biểu. Tăng cường nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết tốt các mâu thuẫn mắc từ cơ sở, tránh phát sinh điểm nóng, dẫn đến khiếu kiện vượt cấp. Về các vụ việc tồn đọng, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP cũng yêu cầu, quận tiếp giải pháp theo đúng trình tự, thủ tục và có thông báo đến công dân.