Giải thưởng Nhân tài Đất Việt mở rộng sang lĩnh vực khoa học giáo dục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về nguyên tắc việc mở rộng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sang lĩnh vực khoa học giáo dục và yêu cầu Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quy chế bình xét và tổ chức giải thưởng.

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về nguyên tắc việc mở rộng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sang lĩnh vực khoa học giáo dục và yêu cầu Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quy chế bình xét và tổ chức giải thưởng. 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được khởi động từ năm 2005, bắt nguồn từ ý tưởng của Hội khuyến học Việt Nam và thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Lĩnh vực chủ yếu mà Giải thưởng tập trung ban đầu là công nghệ thông tin và truyền thông. Những sản phẩm tham dự Giải thưởng không chỉ là những ý tưởng mà là những sản phẩm công nghệ thông tin đã hoàn thiện và phục vụ cho đời sống xã hội.

Đến nay, Giải thưởng đã thu hút được nhân tài từ các lĩnh vực khác tham gia. Năm 2008, mở rộng sang lĩnh vực y tế. Đầu năm 2009 đã được mở rộng sang lĩnh vực khoa học tự nhiên và hiện tại, với việc mở rộng sang lĩnh vực khoa học giáo dục, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ tiếp tục phát hiện và tôn vinh những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục. Đây cũng là cơ hội để những người trí tuệ có thêm "sân chơi", có điều kiện đóng góp nhiệt huyết và tài năng cho sự phát triển đất nước bằng cách sáng tạo ra những sản phẩm và công trình nghiên cứu khoa học.

Kinh tế đô thị cuối tuần