Giảm phát thải nhà kính thông qua bảo vệ rừng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 4/10, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình giảm phát thải nhà kính thông qua những nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng của Liên hợp quốc (UN-REDD) ở Việt Nam, giai đoạn I.

Theo Bộ NN&PTNT, Việt Nam là một trong số ít các nước đầu tiên trên thế giới tham gia cả hai sáng kiến chính liên quan tới REDD+ (giảm phát thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững).

Đó là sáng kiến Quỹ đối tác các bon trong lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới và sáng kiến UN-REDD của Liên hợp quốc với sự tài trợ của Chính phủ Na Uy. Địa điểm triển khai giai đoạn I là hai huyện Lâm Hà và Di Linh (Lâm Đồng).'

Giảm phát thải nhà kính thông qua bảo vệ rừng - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, Việt Nam có quy hoạch hơn 16,2 triệu hecta rừng và đất rừng, chiếm gần 50% diện tích quốc gia. Chúng ta đã nhận thức sâu sắc nếu tiếp tục bị suy thoái và mất rừng thì sẽ làm tăng khí phát thải nhà kính. Bởi mất, suy thoái rừng đóng góp từ 15 - 20% tổng lượng phát thải toàn cầu. Kết thúc giai đoạn I, chương trình đã xây dựng được thể chế hoạt động có hiệu quả, nâng cao năng lực giảm phát thải trong khu vực. Đồng thời, lồng ghép RED+ với các phương thức chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ông Tuấn hy vọng, với sự ủng hộ và hợp tác tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ thí điểm thành công REDD+, đem lại những cơ hội thu hút nguồn lực mới cho lâm nghiệp Việt Nam, góp phần quan trọng ứng phó với biến đổi khí hậu.