DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giám sát chặt đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

24-05-2014 07:54
Kinhtedothi - Chiều 23/5, trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho rằng, việc tăng cường quản lý, giám sát đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tái cơ cấu DNNN.
Tờ trình dự án Luật của Chính phủ nêu rõ, trong khi các văn bản quy phạm pháp luật về DNNN đang được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới, đang triển khai thực hiện, thì một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước sử dụng vốn, tài sản không hiệu quả, chưa chú trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính, sử dụng vốn để đầu tư vào những lĩnh vực có rủi ro cao (chứng khoán, ngân hàng, bất động sản...), đặc biệt một số đơn vị quản lý yếu kém, hiệu quả kinh doanh thấp, thua lỗ, làm thất thoát vốn, tài sản của DN. Để bảo đảm đồng bộ pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước bằng pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước, việc ban hành Luật là cần thiết, trong đó sẽ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước vào DN.

Báo cáo thẩm tra Dự án Luật của Ủy ban Kinh tế cho rằng, Luật ban hành phải thúc đẩy được việc sắp xếp đổi mới DN, bảo đảm đầu tư đúng mục tiêu, tránh dàn trải và đúng phạm vi, đúng quy hoạch, kế hoạch. Vì vậy, dự thảo Luật quy định một số hành vi bị cấm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý vốn Nhà nước tại DN như đầu tư vốn Nhà nước vào DN không đúng thẩm quyền; can thiệp, giám sát, kiểm tra thanh tra, tiết lộ thông tin về DN không đúng quy định.

Về xác định nguyên tắc phân phối lợi nhuận của DN, dự thảo đề ra theo hướng thu một phần lợi nhuận sau thuế của DN để đảm bảo lợi ích của Nhà nước từ việc đầu tư vốn vào DN; để lại DN một phần lợi nhuận sau thuế để DN sử dụng đầu tư phát triển DN; sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động tại DN và quỹ thưởng người quản lý DN.

Dự thảo cũng quy định việc công khai thông tin về hoạt động của DN trên Trang chủ Cổng thông tin điện tử của DN; cơ quan đại diện chủ sở hữu của DN, Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về DN thuộc quyền quản lý trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu của DN và của Bộ Tài chính.

Dự án Luật sẽ được các ĐB Quốc hội thảo luận tại tổ vào ngày 28/5 và tại hội trường vào ngày 5/6 tới.

 
TAG: