Giám sát tài chính doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có vốn Nhà nước.

Theo đó, DN được đặt vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt nếu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm hoặc qua công tác giám sát tài chính, kiểm toán phát hiện kinh doanh thua lỗ, có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định. Có số lỗ phát sinh từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu. Có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5. Báo cáo không đúng thực tế về tài chính, làm sai lệch lớn kết quả kinh doanh của DN.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần