Giám sát tại Long Biên, Quốc Oai, Phú Xuyên: Một số đơn vị chưa đeo bám đến cùng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội nhận định, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chậm, có việc chưa sâu sát, quyết liệt; một số đơn vị chưa thực sự chủ động, phối hợp với sở, ngành trong triển khai thực hiện, thiếu đeo bám đến cùng, dẫn đến các vụ việc thực hiện chưa dứt điểm, để kéo dài.

Hôm nay (26/3), Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND TP về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực trên địa bàn các quận, huyện Long Biên, Quốc Oai, Phú Xuyên.
Ban Pháp chế HĐND TP ghi nhận thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các quận, huyện đã ban hành những văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp trên về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát các vụ khiếu tố còn tồn đọng để tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, không để tạo thành điểm nóng, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị.

Trong đó, quận Long Biên đã tổ chức thực hiện xong 21/23 quyết định giải quyết khiếu nại; huyện Quốc Oai tổ chức thực hiện xong 4/7 quyết định giải quyết khiếu nại, 2/9 thông báo kết luận giải quyết tố cáo; huyện Phú Xuyên thực hiện xong 2/3 quyết định giải quyết khiếu nại, 4/16 thông báo kết luận giải quyết tố cáo. Các địa phương cũng cố gắng tổ chức giải quyết các vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về ANCT, TTATXH trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.
 Quang cảnh buổi giám sát
Dù vậy, qua giám sát, Đoàn nhận định, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chậm, có việc chưa sâu sát, quyết liệt; một số đơn vị chưa thực sự chủ động, phối hợp với sở, ngành trong triển khai thực hiện, thiếu đeo bám đến cùng, dẫn đến các vụ việc thực hiện chưa dứt điểm, để kéo dài. Đồng thời, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan trong tổ chức thực hiện giải quyết vụ việc còn tồn đọng.
Từ đó, Đoàn giám sát đề nghị UBND các quận, huyện tới đây có những giải pháp để tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, đặc biệt chú trọng giải quyết các vụ việc theo Nghị quyết 15-NQ/TU. Trong quá trình giải quyết, cần chủ động xin ý kiến các sở, ngành TP và phối hợp chặt chẽ với những đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện những vụ việc phức tạp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần