Giám sát việc đấu thầu cung ứng dịch vụ công lĩnh vực đô thị

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công; đặt hàng, đấu thầu cung cứng sản phẩm dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực đô thị trên địa bàn Thành phố từ năm 2019 đến nay.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đặt hàng, đấu thầu cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực đô thị trong thời gian qua trên địa bàn TP; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, khó khăn và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, ngành, đơn vị liên quan. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP.

Cụ thể, Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công; đặt hàng, đấu thầu cung cứng sản phẩm dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực đô thị trên địa bàn Thành phố từ năm 2019 đến nay. 

Phạm vi nội dung giám sát gồm: Công tác đặt hàng, đấu thầu dịch vụ vận tải công cộng; công tác đặt hàng, đấu thầu duy tu, duy trì hạ tầng giao thông đô thị và ngoài đô thị; công tác đặt hàng, đấu thầu dịch vụ quản lý công viên (bao gồm cả chăn nuôi động vật), trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; công tác đặt hàng, đấu thầu dịch vụ cấp, thoát nước đô thị; công tác đặt hàng, đấu thầu dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị; công tác đặt hàng, đấu thầu dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng.

Dự kiến ngay trong tháng 3/2022, Đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị và kết hợp giám sát qua báo cáo của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần