DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giám sát việc xả thải của Formosa 24/24 giờ

18-05-2016 17:11
Kinhtedothi - Ngày 18/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ra mắt Trung tâm quan trắc tự động (nối trực tiếp từ điểm xả thải của Formosa) đến Trung tâm giám sát của Sở TN&MT tỉnh.
 Hoạt động quan trắc được thực hiện 24/24 giờ và liên tục cập nhật 2 phút/lần.
Hoạt động quan trắc được thực hiện 24/24 giờ và liên tục cập nhật 2 phút/lần.
Phòng điều hành Trung tâm quan trắc tự động được đặt tại trụ sở của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh. Theo đó, các dữ liệu đầu vào sẽ được kết nối trực tiếp từ điểm xả thải của Formosa đến Trung tâm với mục đích kiểm soát các hoạt động môi trường của DN.

Hiện tại, Trung tâm giám sát 6 thông số gồm: COD (nhu cầu oxi hóa học), SS (chất rắn lơ lửng), nhiệt độ, lưu lượng, pH và tổng nitơ. Hoạt động quan trắc được thực hiện 24/24 giờ và liên tục cập nhật 2 phút/lần.

Nếu các thông số vượt ngưỡng hoặc có dấu hiệu bất thường, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh sẽ lập tức lấy mẫu về kiểm tra. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Trung tâm quan trắc tự động giám sát xả thải của Formosa ra đời, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong việc giám sát chặt chẽ nguồn nước thải của Công ty Hưng nghiệp Formosa ra môi trường.
TAG: