DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2014

16-06-2014 13:33
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 890/QĐ/TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014.
Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 theo ngành, lĩnh vực.

 
Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2014.
Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2014. Ảnh minh họa.
Theo đó, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 được giao bổ sung cho các Bộ và địa phương là 9.000 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung gần 1.490 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế và bổ sung hơn 7.510 tỷ đồng cho 49 tỉnh, thành phố.

Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014 được giao thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho các dự án theo quy định; bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các dự án.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25/6/2014; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014; báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014 đến hết ngày 30/6/2015.
TAG: