DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giới thiệu 65 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây

16-02-2016 16:23
Kinhtedothi - Chiều 16/2, Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Quang cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất tại Thị xã Sơn Tây.
Quang cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất tại thị xã Sơn Tây.
Trên cơ sở dự kiến của Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây, hội nghị đã thảo luận về số lượng đại biểu được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Các thành phần bao gồm tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan nhà nước và cơ sở xã, phường.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thị xã Sơn Tây đã thoả thuận và nhất trí số lượng giới thiệu là 65 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo cơ cấu thành phần để tiếp tục hiệp thương lựa chọn lần 2, lần 3 theo quy định của luật.

Hội nghị cũng thống nhất về số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 36 đại biểu. Về cơ cấu đại biểu HĐND thị xã có tỷ lệ nữ chiếm 41,54%, đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) chiếm 24,62%, đại biểu người ngoài Đảng chiếm 23,08%, đại biểu tôn giáo chiếm 1,54%.
TAG: