Giới thiệu ông Nguyễn Hạnh Phúc tái cử Tổng thư ký Quốc hội

Dương Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIV đọc Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được giới thiệu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIV.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc
Ông Nguyễn Hạnh Phúc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước khóa XIII để Quốc hội bầu tái cử làm Tổng kiểm toán nhà nước.

Ông Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc khóa XIII, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Khóa XIV.

Ông Võ Trọng Việt - Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu để Quốc hội bầu  giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.

Ông Phan Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khoá XIV.

Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XIV.

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV, được giới thiệu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIV.

Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIV , được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

Sáng nay, 22/7, Quốc hội sẽ thảo luận ở các đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chiều nay, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự cho các chức danh kể trên và sẽ tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.