“Giữ được đã khó, phát huy giá trị di sản càng khó”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, ngày 11/12.

“Giữ được đã khó, phát huy giá trị di sản càng khó” - Ảnh 1
Đánh giá cao đóng góp của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia những năm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng hoạt động của Hội đồng đã góp phần tăng thêm nhận thức và thống nhất của cộng đồng, các bộ, ngành, địa phương về bảo vệ, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập, cùng với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, chúng ta cần gìn giữ những giá trị tốt đẹp, hồn cốt của dân tộc.

“Giữ được đã khó, phát huy giá trị di sản càng khó, nhưng khó hơn nữa là phải phát triển, bồi đắp cho những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Để làm được điều này, theo Phó Thủ tướng, bên cạnh việc thẩm định, công nhận, xếp hạng các di tích, di sản Hội đồng cần phải là nòng cốt trong giáo dục, thông tin, tuyên truyền về giá trị các di tích, di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể...

Chẳng hạn, Hội đồng có thể nghiên cứu về lễ hội cho đúng nghĩa để khi tổ chức thì lễ hội sẽ phát huy được giá trị truyền thống và có tính giáo dục cao. Người dân tham gia lễ hội không chỉ cho vui mà qua đó nếp sống, văn hóa của người Việt Nam được tôn vinh.

“Chúng ta đã thông tin, tuyên truyền về những di tích, di sản của quốc gia, kể cả các di sản được quốc tế công nhận nhưng vẫn chưa đủ sâu. Cần làm sao để không chỉ các chuyên gia mà cả những người dân bình thường cũng thấy được giá trị của những di tích, di sản được cha ông để lại bằng máu xương, bằng trí tuệ, mồ hôi, bằng niềm tin và hy vọng. Từ đó mỗi người thấy được trách nhiệm với quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và thế hệ mai sau để bảo vệ, gìn giữ thật tốt các di sản, giá trị văn hóa”, Phó Thủ tướng mong muốn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần