Gỡ khó cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

Đinh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách qua Cục Thuế TP Hà Nội đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, bền vững.

Để đạt được kết quả này, thời gian qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách Nhà nước (NSNN).
Thu từ sản xuất, kinh doanh tăng trưởng khá
Báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách qua Cục Thuế Hà Nội 6 tháng đầu năm ước thực hiện 124.100 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, bền vững với mức bình quân 16,1%.
 Làm thủ tục hoàn thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn cho biết, công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho DN, người nộp thuế tiếp tục chuyển biến tích cực, hiệu quả. Theo đó, Cục đã chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc của DN, người nộp thuế để tháo gỡ hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời. 5 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ, trả lời trực tiếp hàng chục nghìn lượt người nộp thuế; tổ chức 16 buổi đối thoại với 3.339 người nộp thuế.
Trong tháng 3/2019, Cục Thuế TP Hà Nội và các chi cục thuế đã đồng loạt tổ chức “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018” tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN, người nộp thuế, giảm thời gian, chi phí xã hội cho DN, cá nhân khi thực hiện quyết toán thuế.
Cơ quan thuế Hà Nội cũng đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, hiện đại hóa phương thức quản lý thu nộp NSNN, nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu đối với quản lý thu hiện đại ở tất cả các khâu trong quản lý thuế. Kê khai qua mạng luôn đạt trên 98%; Nộp thuế điện tử đạt trên 96% giúp giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thuế. Triển khai tốt khai thuế điện tử đối với hộ cho thuê nhà (đến hết tháng 5/2019 đã có 11.795 tờ khai nộp bằng hình thức điện tử); Thực hiện hoàn thuế điện tử (đạt trên 95% hồ sơ hoàn thuế, vượt chỉ tiêu theo quy định 90%.
Tăng thanh, kiểm tra, quyết liệt thu nợ thuế
Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đã nâng lên một bước, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác thu ngân sách. Xây dựng được kho cơ sở dữ liệu tập trung với nhiều thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục, phục vụ tốt cho việc thực hiện có hiệu quả đối với công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các chuyên đề, các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, hoạt động đặc thù như: Chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, chuyển giá...

Công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương cũng được Cục Thuế Hà Nội đặt lên hàng đầu, thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong ngành. Cơ quan thuế Hà Nội cũng đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ. Cục cũng tăng cường tổ chức thường xuyên nhiều cuộc kiểm tra công vụ theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đột xuất, qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, thái độ, tác phong làm việc, chất lượng phục vụ người nộp thuế của các cán bộ công chức thuế Thủ đô, tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế.

Truy thu kịp thời vào NSNN đối với những khoản thu sau kết luận của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước. Tổng hợp và thu thập các dấu hiệu rủi ro qua thanh tra, kiểm tra xây dựng được bộ tiêu chí rủi ro để cảnh báo cho DN, người nộp thuế và đẩy mạnh phương thức kiểm tra điện tử.
Ước 6 tháng đầu năm 2019, phấn đấu hoàn thành 40% so kế hoạch thanh kiểm tra, kết quả xử lý sau thanh, kiểm tra bình quân một cuộc vượt 10% so với kết quả bình quân năm 2018. Công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế được triển khai quyết liệt.
Theo đó, cơ quan thuế kịp thời thu vào NSNN đối với những khoản nợ thuế có khả năng thu; chỉ đạo xử lý triệt để các khoản nợ thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm ngày 31/12/2018. Đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; Áp dụng nghiêm các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.
Trong 5 tháng đầu năm 2019, đã thu được 2.661 tỷ đồng tiền nợ thuế, thực hiện cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản đối với 3.966 đơn vị với số tiền nợ là 1.418 tỷ đồng; Cưỡng chế hóa đơn đối với 2.423 đơn vị với số tiền nợ là 1.825 tỷ đồng. Đồng thời đã công khai thông tin nợ thuế đối với 574 DN với tổng số thuế đăng công khai là 4.747 tỷ đồng.
Theo đại diện Cục Thuế TP Hà Nội, kết quả 6 tháng đầu năm là cơ sở thực hiện thắng lợi công tác quản lý thuế cả năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề. Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa, quyết liệt triển khai đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.