Gợi ý giải bài thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các giáo viên thuộc Hệ thống giáo dục Hocmai đã gửi tới Báo Kinh tế&Đô thị phần gợi ý làm bài thi THPT Quốc gia 2018-2019 môn Sinh học.

Mã đề 206:

 
 
 
 
 
 
 
 Lời giải bài môn Sinh học mã đề 206

Mã đề 213:

 
 
 
 
 
 
 Lời giải đề thi môn sinh mã đề 213

Mã đề 223:

 
 
 
 
 
 
 Lời giải môn Sinh học mã đề 223