Góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017-2022) dự kiến được tổ chức tại Hà Nội giữa tháng 12/2017, với sự tham dự của 1.000 đại biểu, đại diện cho hơn 7 triệu đoàn viên cả nước.

Hiện tại trên cả nước, công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đang được gấp rút thực hiện.
 
Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam; là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả cụ thể việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên.
Thông qua đại hội đoàn các cấp, tuổi trẻ Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội trong đó đẩy mạnh góp ý xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11.
Nội dung thảo luận, góp ý tập trung về những nhận định, đánh giá tổng quát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ trước đã toàn diện, phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X chưa? Đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung những nhận định, đánh giá tổng kết.
Đề nghị lấy ý kiến về những nhận định, đánh giá hạn chế, khuyết điểm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã  toàn diện, phù hợp chưa? Đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung những nhận định, đánh giá hạn chế, khuyết điểm. Thảo luận nguyên nhân khách quan, chủ quan; bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn, về công tác tuyên truyền, giáo dục, về triển khai các phong trào thanh niên và về công tác xây dựng Đoàn.
Đề nghị lấy ý kiến về mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022? Đề xuất nội dung cần  điều chỉnh, bổ sung.
Đề nghị lấy ý kiến về các nội dung cần tập trung trong công tác giáo dục trong giai đoạn 2017 - 2022; góp ý các giải pháp cụ thể, phù hợp, thiết thực để thực hiện
Đề nghị lấy ý kiến về sự phù hợp và tên gọi, nội hàm của các phong trào trong giai đoạn mới. Đề xuất thay đổi, điều chỉnh cụ thể. Đóng góp các giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào.
Đề nghị lấy ý kiến đối với các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phù hợp với Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em sửa đổi, bổ sung và tình hình thực tiễn hiện nay chưa? Đề xuất chỉnh sửa hoặc đưa ra các giải pháp mới.
Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Văn phòng Trung ương Đoàn trước ngày 10/6/2017.