[Graphic] Hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trước 31/3/2021

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra Chính phủ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai, công khai về tài sản, thu nhập.