Hà Đông: 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị cho ngày hội toàn dân bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Ủy ban Bầu cử quận Hà Đông đã xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công các thành viên kiểm tra, theo dõi các địa bàn phụ trách để hướng dẫn các đơn vị trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ở cơ sở.

 Hội nghị hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ giới thiệu 70 người để giới thiệu ứng cử bầu vào HĐND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ủy ban Bầu cử của quận đã phân công rõ các thành viên thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo trước khi diễn ra bầu cử.

Theo thông tin từ UBMT Tổ quốc, đến nay quận Hà Đông đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần hai, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, thông qua danh sách sơ bộ gồm 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của 45 cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc quận.

Ban thường vụ UBMT Tổ quốc quận Hà Đông đã ban hành hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử. Đồng thời UBMT Tổ quốc quận đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn về lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và hướng dẫn kiểm tra, giám sát bầu cử. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú sẽ được thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. UBND phường nơi ứng cử, cư trú của đại biểu HĐND tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri theo hướng dẫn. Đến thời điểm này, quận chưa nhận được đơn thư của cử tri liên quan đến những người ứng cử đại biểu HĐND quận.

Trong thời gian tới, quận Hà Đông tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, đoàn thể và 17 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận về ý nghĩa và tầm quan trọng về ngày hội bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; vai trò của người đại biểu Nhân dân; và về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc cầm lá phiếu đi bầu lựa chọn ra đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp có đủ tâm, tầm, đủ năng lực trình độ, xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân vào bộ máy Nhà nước.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và 17 phường đã sẵn sàng đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân ngay từ khi phát sinh từ nay đến khi diễn ra bầu cử.