Hà Đông, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Thời Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi – Quận Hà Đông (Hà Nội), vừa tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn với các cá nhân, tổ chức về cải cách hành chính.

Thực hiện Kế hoạch của UBND TP Hà Nội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính (CCHC), quận Hà Đông vừa tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận về cải CCHC. Quận đã công khai mời các DN, cá nhân trên cổng thông tin Điện tử tại bộ phận 1 cửa. Thông qua các phòng chuyên môn mời khách mời giải quyết TTCH theo các lĩnh vực quản lý.
 Giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa quận Hà Đông.

Buổi đối thoại đã được diễn ra giữa lãnh đạo quận với 30 cá nhân, DN ở tất cả các lĩnh vực thuộc 10 phòng chuyên môn. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo quận đã nhận được 14 ý kiến từ các cá nhân và DN.
Các ý kiến chủ yếu tập trung vào hỏi về việc cấp giấy phép cho dịch vụ karaoke đang tạm dừng; việc cấp giấy chứng nhận vầ an toàn thực phẩm đã bị Nghị định của Chính phủ bãi bỏ, nhưng chưa có hướng dẫn, nảy sinh vướng mắc trong cấp giấp chứng nhận và quản lý các cơ sở nhỏ lẻ làm dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm; một số ý kiến về việc làm thủ tục hưu trí, thủ tục kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặt tên con, thủ tục nhà đất …
Thông qua đối thoại, lãnh đạo quận đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của của Nhân dân; những thủ tục nào vướng mắc do các phòng ban của quận, được lãnh đạo quận làm rõ nguyên nhân và giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nhanh chóng cho người dân; đối với những thủ tục vướng mắc do cơ chế chính sách chưa được hoàn thiện nên việc triển khai bị đình trệ, quận sẽ gửi báo cáo lên các cơ quan chuyên môn có đủ thẩm quyền của TP giải quyết. Quận Hà Đông sẽ triển khai 1 năm 2 lần đối thoại với các DN, cá nhân về cải cách hành chính. Dự kiến, cuối năm quận tiếp tục tổ chức buổi đối thoại lần 2 trong năm. Sau khi đối thoại với người dân, DN không chỉ có lãnh đạo quận và các lãnh đạo phòng ban chuyê môn trực tiếp giải quyết các TTHC cho công dân sẽ nâng cao được trách nhiệm đối với linh vực mình phụ trách.