DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Đông tập trung phát triển toàn diện và bền vững

11-02-2016 07:34
Kinhtedothi - Trong năm 2015, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ...
Kinhtedothi - Trong năm 2015, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TP; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân, quận Hà Đông đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần củng cố và nâng cao vị thế cho quận.

Với mục tiêu xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển mạnh, toàn diện và bền vững; quản lý đô thị đi đôi với phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngay từ những ngày đầu năm 2016, Đảng bộ, chính quyền quận Hà Đông đã xác định rõ các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Thành quả đáng khích lệ

Trong năm 2015, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TP; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân, quận Hà Đông đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần củng cố và nâng cao vị thế cho quận.

Tổng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu trên địa bàn bình quân 5 năm (2011 - 2015) tăng 19,8% (giá cố định năm 2010), quy mô năm 2015 ước đạt 85.931 tỷ 260 triệu đồng, gấp 2,47 lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 90,48 triệu đồng/người/năm - mức cao so với mặt bằng chung trên địa bàn TP.
Một góc quận Hà Đông
Một góc quận Hà Đông
Đặc biệt, là địa bàn có nhiều làng nghề lâu đời, vấn đề phát triển bền vững các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (CN) được Quận ủy, UBND quận Hà Đông đặc biệt quan tâm và tập trung mọi nguồn lực để phát triển các cụm CN, cụm làng nghề trên địa bàn theo hướng vững chắc. Bên cạnh đó, với sự quan tâm và chú trọng đầu tư cho giáo dục - đào tạo, đến nay, 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận có phòng học kiên cố, đạt chuẩn về chiếu sáng, có đủ nhà vệ sinh đạt chuẩn; 100% các trường tiểu học và THCS có phòng thư viện, y tế đạt chuẩn. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trên địa bàn ngày càng tăng,  3 năm liên tục, quận Hà Đông xếp thứ 3/30 quận, huyện của TP.

3 khâu đột phá

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế khu vực và Việt Nam năm 2016 còn gặp nhiều thách thức đã tạo ra những khó khăn không nhỏ với quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Hà Đông. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông quyết tâm huy động và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện 3 khâu đột phá.

Thứ nhất, tập trung công tác quản lý đô thị, duy trì trật tự, kỷ cương trên lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng; hoàn thành khớp nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Thứ hai, nâng cao chất lượng giải quyết các giao dịch hành chính, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin gắn với cải cách hành chính, xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. Thứ ba, nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức quận và phường; tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, sắp xếp bố trí, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ.

Với những thành tích đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông tin tưởng quận sẽ có đủ thế và lực để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, tập trung xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.q
TAG: