Hà Nội: 100% công chức, viên chức cài đặt ứng dụng VssID- BHXH số trước ngày 31/3/2021

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) trên địa bàn đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn TP, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu 100% CCVCNLĐ trên địa bàn đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.
Theo đó, UBND TP giao UBND các quận, huyện, thị xã, Bưu điện TP chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT, Bưu điện huyện và Bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.
 Lãnh đạo BHXH TP phổ biến,  hướng dẫn cán bộ trực tiếp làm công tác BHXH tại các DN cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID
UBND TP Hà Nội yêu cầu BHXH TP phổ biến, cung cấp tài liệu hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đại lý thu và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.
BHXH TP phân công các tổ hỗ trợ trực tiếp tại các cơ quan, bộ, ngành, các đơn vị của T.Ư và TP, các khu công nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn, các cơ sở KCB BHYT… để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; hỗ trợ người dân cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID.
BHXH TP tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT.
BHXH TP chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT TP hướng dẫn người sử dụng đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh thông tin.
Sở TT&TT chủ động phối hợp với BHXH TP thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND TP để chỉ đạo, giải quyết.
UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, giao BHXH TP theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.
VssID - BHXH số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXN Việt Nam, giúp người tham gia BHXH, BHYT dễ dàng tra cứu các thông tin như: Thẻ BHYT; theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7.
Ngày 16/11/2020, BHXH Việt Nam chính thức công bố đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số với nhiều tính năng, tiện ích có ý nghĩa thiết thực, giúp người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách này của bản thân; qua đó, tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình.