Hà Nội: 3 tháng/lần, công khai các đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ được giao

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 3/3, UBND TP Hà Nội ra Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch UBND TP kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND giao.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy chế hoạt động, Tổ công tác do Chủ tịch UBND Thành phố thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Chủ tịch UBND Thành phố; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định này.

Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của Tổ trưởng; mỗi thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

Tổ công tác họp định kỳ vào thứ 5 hàng tuần (theo hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến) hoặc trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố hoặc Tổ trưởng Tổ công tác.

Các thành viên trong Tổ công tác có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động của Tổ công tác, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của đồng chỉ Tổ trưởng Tổ công tác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Tổ công tác sử dụng con dấu của Văn phòng UBND Thành phố trong trình thực hiện nhiệm vụ.

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo kết luận của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao trên Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ UBND Thành phố giao và thực hiện chế độ báo cáo đối với việc cập nhật, phân loại văn bản và triển khai nhiệm vụ chậm muộn theo nguyên tắc: 1 tuần/lần: Tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác độn đốc bằng văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao; 2 tuần/lần: Tổng hợp, tham mưu Tổ trưởng báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố trong các cuộc họp giao ban tuần; 1 tháng/lần: Tổng hợp, tham mưu Tổ trưởng báo cáo UBND Thành phố, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đề báo cáo Thường trực Thành ủy; 3 tháng/lần: Tổng hợp các thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân (gồm Lãnh đạo và chuyên viên của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã được giao xử lý) chậm muộn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác để công khai thông tin trên Cổng thông tin điều hành, Fanpage của UBND Thành phố và tại các cuộc họp báo của Thành phố hàng tháng.

Tổ công tác có quyền yêu cầu Thủ trưởng/Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Thủ trưởng/Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố theo yêu cầu của Tổ công tác hoặc Đoàn kiểm tra.