Hà Nội: 5 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai kế hoạch kinh tế- xã hội (KTXH), dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Hoàng Trung Hải- Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng đại diện các ngành chức năng của TƯ và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc TP đã tham dự.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu: “Trước hết, thay mặt UBND TP, xin chân thành cảm ơn những nội dung đánh giá, động viên của đồng chí Bí thư Thành ủy về kết quả công tác điều hành kinh tế, xã hội của Thành phố và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Tập thể UBND Thành phố sẽ chủ động, tích cực triển khai thực hiện thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, quyết tâm hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.”
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị
Về kế hoạch năm 2017, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu, lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị thuộc UBND TP cần phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh thêm 5 nội dung trọng tâm cần thực hiện:

Giao kế hoạch và triển khai nhiệm vụ ngày đầu năm 2017

Một là, về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: yêu cầu các lãnh đạo các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai giao kế hoạch tới các đơn vị thực hiện; giao đủ, giao đúng và không thấp hơn các chỉ tiêu Thành phố giao. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Kế hoạch. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2017.

Hai là, về dự toán thu - chi ngân sách: yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo đúng dự toán Thành phố giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực; phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách được nhà nước ban hành, nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, các nhiệm vụ duy trì đô thị (rác thải, nước thải, xe buýt, cây xanh, chiếu sáng...) và những nhiệm vụ đã được Thành phố quyết định. Các quận, huyện, thị xã trình HĐND quận, huyện, thị xã quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách theo quy định; tổ chức giao ngay kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc.

Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên

Đối với chi thường xuyên: Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các các khoản chi không cần thiết; ngoài phần 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Quốc hội, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (không kể lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 (nâng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng) theo quy định của Chính phủ.

Dự toán năm 2017, ngân sách các cấp không bố trí kinh phí cho các nội dung: đi tham quan, học tập ngoài nước (trừ các đoàn theo kế hoạch công tác đối ngoại của Thành phố, tham dự các kỳ họp thường niên theo quy định của tổ chức quốc tế và các đoàn cụ thể được Thường trực Thành ủy phê duyệt); tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn tại tỉnh ngoài; mua trang thiết bị đắt tiền hoặc chưa thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác. Dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với thực hiện năm 2016.

Đầu tư công có trọng điểm

Ba là, về kế hoạch đầu tư công năm 2017: yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng đúng luật. Trong đó, Đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Thành phố: Dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Đối với các dự án cần lập chủ trương đầu tư, các đơn vị được giao triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2017 để hoàn thiện thủ tục bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Về Dự án giai đoạn thực hiện đầu tư: Các đơn vị được giao Kế hoạch thực hiện theo danh mục và mức vốn được giao theo quy định, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách của quận, huyện, thị xã theo phân cấp, hỗ trợ của Thành phố: UBND các quận, huyện, thị xã phân bổ dự toán chi đầu tư công phải đảm bảo tập trung, không dàn trải, đảm bảo nguyên tắc: Bố trí đủ vốn ngay từ đầu năm để hoàn ứng và thanh toán xong nợ xây dựng cơ bản; phần vốn còn lại mới tiếp tục phân bổ các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2017, dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2017, không bố trí dự án mới nếu chưa bố trí đủ vốn cho thanh toán nợ XDCB, dự án chuyển tiếp theo tiến độ quy định và khả năng thực hiện; chỉ bố trí cho dự án mới thực sự cấp bách đủ thủ tục theo quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng XDCB mới. Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán, tạm ứng kế hoạch vốn XDCB, vốn GPMB của các dự án, không để tình trạng tạm ứng kéo dài khi chưa có khối lượng thực hiện, tạm ứng để bồi thường GPMB nhưng không chi trả đền bù cho dân, tránh hiện tượng các dự án và số dư tạm ứng theo chế độ, chưa thu hồi, chưa quyết toán đề nghị chuyển nguồn sang năm sau. Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ, chứng từ các khoản đã thực hiện chi trả cho các đối tượng được đền bù GPMB để thu hồi tạm ứng, thực hiện thu hồi vốn hoàn trả ngân sách theo quy định.

Tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ

Bốn là, về kế hoạch khoa học và công nghệ: các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tích cực triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 trong quản lý nhà nước. Tập trung đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên nhu cầu thực tiễn của công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển khoa học và công nghệ cho các ngành, lĩnh vực do các Sở, ban, ngành quận, huyện, thị xã quản lý,... Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý, đời sống; đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; hoạt động doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tập trung triển khai thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; sử dụng có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khoa học và công nghệ.

Biên chế đúng số chỉ tiêu được HĐND TP giao

Năm là, về chỉ tiêu biên chế: cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các Nghị quyết của HĐND Thành phố về tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức để nâng cao chất lượng tuyển dụng và phòng chống tiêu cực. Quyết liệt rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố gắn với yêu cầu tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý biên chế, tiền lương công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm và đúng số chỉ tiêu biên chế được HĐND Thành phố giao; kịp thời xem xét, điều chỉnh biên chế tạo điều kiện giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thi đua hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2017 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, cùng với những kết quả đã đạt được trong năm 2016 sẽ là những điều kiện thuận lợi để tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố trong những năm tới. Phát huy những thành quả đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Thay mặt lãnh đạo TP, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Thành phố. Cụ thể là: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trong đó nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trước hết, thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu HĐND Thành phố giao. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với mức cao nhất. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển DN, thúc đẩy tăng trưởng; Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chính quyền vững mạnh.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát vào chủ đề năm 2017 “Kỷ cương hành chính” với phương châm đổi mới thiết thực, hiệu quả hơn. Thực hiện cải các hành chính đồng bộ, tạo bước đột phá trọng tâm là công tác cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin. Hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua; biểu dương, phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực, coi đây là biện pháp quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động toàn Thành phố; các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, tạo đà vững chắc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020.